Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jaszyce

Ślady pobytu człowieka sięgają kultury łużyckiej, wczesnego średniowiecza i okresu średniowiecza.

Dawne nazwy miejscowości poświadczają dokumenty poczynając od czwartej ćwiartki XIII w.: Sdessicz, Sdeschizc, Schezicz, Sdessicz, Secicz, Sessicz, Sechicz, Stzesschicz, Czessitz , Jeschütz, Jaselitz, Jeschütz, Jeschuez, Jeschütz do 1945 r., potem Jaszyce.

Według Damrotha nazwa wsi Jeschütz wywodzi się od słowiańskiego określenia Zdziesice. Natomiast Rospond wyprowadza ją od imienia Jasz – Jarosław albo Jan.

Jaszyce zajmują szczególne miejsce w dziejach nie tylko naszej gminy, ale także w historii Śląska, ponieważ należą do tych spośród dóbr, które najdłużej pozostawały w rękach jednego rodu. Chronologicznie rzecz ujmując zajmują trzecie miejsce na Śląsku.

Miejscowość ta, to niewielka wieś książęca założona na prawie niemieckim. Istniał tu również folwark.

Na początku XIX w. wieś liczyła10 gospodarstw zagrodniczych i 11 domów. Był też folwark, browar i wiatrak. Łącznie we wsi i na folwarku mieszkało 132 osoby. Wyraźny rozkwit wsi i majątku folwarcznego nastąpił w latach 1830 - 1860 za rządów Grzegorza Rudolfa von Salischa. Głównym celem jego działalności było podniesienie dochodów z części rolnej majątku. Powiększył pogłowie owiec. Z Jaszyc wysyłał corocznie duże stada owiec do Postolina, aby wypasać je w lesie i na nie wydzierżawionych częściach pól. Rozwijał przemysł wiejski. Postawił 17warsztatów tkackich do przeróbki wełny owczej i przędzy lnianej. Nadal pracował wiatrak i browar. Założył gorzelnię i cegielnię. Rozbudował folwark i postawił nowy dwór z założeniem parkowym. Wieś liczyła wówczas 23 zagrody. Razem w folwarku i we wsi żyło 194 mieszkańców.

W następnych latach sytuacja na wsi zaczęła ulegać poprawie. W 1939 r. było już 36 budynków i zwiększyła się liczba ludności. Razem mieszkało 139 osób. W 1928 r. Gottlieb von Salich otrzymał zezwolenie na prowadzenie gorzelni. Nadal modernizowano i rozbudowywano folwark.

Wersja XML