Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Boleścin

Znaleziska archeologiczne wskazują, że ślady pobytu człowieka na terenie tej wsi sięgają epoki neolitu i brązu oraz okresu wpływów rzymskich i wczesnego średniowiecza – gródek stożkowy z lekko wydzielającym się wałem ziemnym. Wieś ma bardzo starą metrykę. Jej nazwę notują źródła od końca XII w.: Bolescino, Boleschino, Polentschin, Poltschin , Pollentschin, Pollentachine, Eichendorf , Boleścin po 1945 r. Nazwa wywodzi od imienia Bolesław, Bolko.

W r. 1253 wieś była własnością kanoników regularnych na Piasku we Wrocławiu, którzy pobierali z niej czynsze. W końcu XIII w. istniały na jej terenie dobra z folwarkiem. Wiardunek (około 49 g srebra czyli 1/4 grzywny) z tego folwarku pobierał biskup wrocławski.W XVIII i XIX w. w Boleścinie przeważały gospodarstwa zagrodnicze, które gospodarowały na 33 ha ziemi. To decydowało o skromnej zabudowie wsi. Dziesięciokrotnie większy areał, tj. 364 ha posiadali właściciele dóbr i folwarku.
W XVIII i XIX w. do dóbr boleścińskich należał również drugi folwark, polny, przy którym powstała później kolonia kilku wiejskich zagród. Folwark ten nosił nazwę Pollentschine, a w XIX w, i w latach 1900-1937 Peterrawaldau Peterswalde. Obecnie folwark nie istnieje, a nieliczne zachowane domy tworzą przysiółek o nazwie Piotrowice.
Dawny, nieistniejący już dwór z XVII w. usytuowany w obrębie folwarku został zastąpiony w latach 1890-1900 nowym pałacem zbudowanym w stylu niderlandzkiego neorenesansu.
Wśród obecnej zabudowy folwarku na uwagę zasługuje: spichlerz z XIX w., dom dla najemnych pracowników folwarcznych z 70. lat XIX w. oraz rządówka (dwór) z ok. 1924 r. We wsi był młyn, cegielnia, karczma i browar. Była także szkoła.

Wersja XML