Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pocztówkowa wymiana z Super Kotem

Super Kot - bohater z Gminy Trzebnica czeka na pocztówki i listy od swoich małych pomocników! Zapraszamy najmłodszych mieszkańców do zabawy z kocim przyjacielem. Skrzynka pocztowa znajduje się na trzebnickim deptaku i pilnuje jej Mruczysław! Spokojnie, nie musicie się go bać, to bardzo koleżeński kotek.

Brak opisu obrazka

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Rodzic /opiekun prawny, którego dziecko weźmie udział w zabawie „Pocztówkowa wymiana z Super Kotem”, udostępnia swoje imię i nazwisko oraz imię i nazwisko małoletniego, adres kontaktowy (zamieszkania) dobrowolnie i oświadcza, że są one zgodne z prawdą.
2. Organizator informuje, że administratorem danych osobowych rodzica /opiekuna prawnego małoletniego oraz małoletniego pozostającego pod jego opieką prawną / rodzicielską, jest Burmistrz Gminy Trzebnica. Dane będą przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica.
a) Dane osobowe rodzica /opiekuna prawnego oraz małoletniego, przebywającego pod jego opieką prawną będą przetwarzane za jego zgodą na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia zabawy „Pocztówkowa wymiana z Super Kotem”.
b) Nie podanie wymaganych danych osobowych uniemożliwi uczestnictwo małoletniego w zabawie.
c) Dane osobowe rodzica /opiekuna prawnego oraz małoletniego, nie będą przekazywane innym odbiorcom.
d) Dane osobowe rodzica /opiekuna prawnego oraz małoletniego będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa.
e) Dane osobowe rodzica /opiekuna prawnego oraz małoletniego nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
f)    Organizator informuje, że rodzicowi /opiekunowi prawnemu małoletniego przysługuje prawo:
-  wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz danych osobowych małoletnich, dla których jest rodzicem/przebywających pod jego opieką prawną, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
-   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia powyższych danych,
-   wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wersja XML