Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kościół pw. św.Apostołów Piotra i Pawła

Na miejscu obecnego Kościoła św. Ap. Piotra i Pawła stał pierwszy w dziejach Trzebnicy kościół parafialny. Jego fundatorem był najstarszy udokumentowany właściciel Trzebnicy, możnowładca Piotr Włostowic. Dowody na istnienie w tym miejscu kościoła parafialnego zawiera bulla papieża Hadriana IV z 1155 roku. W 1525 roku świątynia ta jako pierwsza w ówczesnym Księstwie Oleśnickim przejęta została przez ewangelików, którym służyła z przerwami do 1947 roku. W końcowej fazie II wojny światowej protestancka parafia pod wezwaniem św. Piotra w Trzebnicy liczyła 6500 wiernych.

Po opuszczeniu Trzebnicy przez ludność niemiecką w obiekcie tym nie była kontynuowana działalność religijna. Wnętrza świątyni ulegały dewastacji, gdyż używane były jako magazyn (m. in. ogumienia i części zamiennych do samochodów ciężarowych). Dopiero w 1987 roku, dzięki wieloletnim staraniom ks. dziekana Wawrzyńca Bochenka oraz ks. kardynała Henryka Gulbinowicza, ten neogotycki obiekt został przekazany trzebnickiej parafii rzymskokatolickiej i tym samym świątyni tej przywrócony został dawny blask. W święta Bożego Narodzenia 1994 roku odprawiono w nim pierwszą od wielu lat Mszę św. - pasterkę. Konsekracja kościoła miała miejsce 6 grudnia 1998 roku, a sześć miesięcy później erygowana została przy kościele Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Trzebnicy.

 

 

 

Wersja XML