Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kościół Matki Bożej Królowej Polski w Koniowie

Stojący we wsi kościół MB Królowej Polski jest prawdziwą perełką wśród okolicznych kościołów. Zbudowany został pod koniec XVIII z tzw. muru pruskiego, a w jego wnętrzu zobaczyć można w części barokowe wyposażenie, m.in. drewniany, polichromowany ołtarz, rzeźby i prospekt organowy z misternie zdobionym instrumentem. Pierwsza świątynia na terenie wsi powstała już w 1623 roku, ale zniszczała. Obecna pochodzi z 2. połowy XVIII wieku i również służyła ewangelikom, co jest o tyle ciekawe (odnosi się to również do wielu innych miejscowości w okolicy), że Koniowo należało w tym czasie do katolickiego, przecież, klasztoru. Przy kościele zobaczyć można drewnianą, wolno stojącą dzwonnicę.

 

 

Wersja XML