Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budynki dawnego zdroju

Gmina Trzebnica prowadzi starania o przywrócenie miastu statusu uzdrowiska. Przemawiają za tym przedwojenne tradycje, istnienie wód leczniczych, walory środowiska naturalnego, spełnienie norm czystości powietrza, a także inwestycje w zakresie modernizacji ścieżek w Lesie Bukowym i stawów wraz z nowoczesnym aquaparkiem.

Wyremontowany w latach 2009-2011 budynek dawnego Zdroju św. Jadwigi przeznaczony został pod biura wydziałów Starostwa Powiatowego w Trzebnicy. Podczas robót remontowych wyburzony został łącznik między budynkami dawnego zdroju, a na jego miejscu powstał parking dla petentów starostwa.

We wrześniu 2014 roku otwarto Szkołę Muzyczną I stopnia w budynku dawnego domu zdrojowego, a rok wcześniej szkołę podstawową, na cele której zaadaptowano budynki sanatorium z lat 1960-1980. Do tej pory uzdolnione muzycznie dzieci, chcące uczyć się gry na instrumencie i szlifować swój talent, nie miały innej możliwości, jak dojeżdżanie na zajęcia do Wrocławia. Teraz cała baza dostępna jest dla nich w Trzebnicy.

Park znajdujący się przed wejściem do dawnego hotelu zdrojowego również przeszedł rewitalizację i utrzymał swój charakter. Odnowiono ścieżki parku oraz fontannę, a także zadbano o to, aby każdy mógł korzystać z terenu przed szkołą muzyczną również poza trwaniem roku szkolnego. Latem wystawiane są leżaki a z głośników słychać relaksacyjną muzykę.

 

 

Wersja XML