Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Muzeum Regionalne

Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej zgromadziło zbiór dokumentów, zdjęć, przedmiotów z pierwszych lat powojennych, które były eksponowane od 1979 r. w Izbie Pamięci Narodowej w trzebnickim ratuszu. Izbę przekształcono w 1990 r. w Muzeum Regionalne. W latach 1998-2008 Muzeum mieściło się w XVIII-wiecznej kamieniczce w Rynku. Obecnie siedziba muzeum znajduje się  ponownie w Ratuszu.
W muzeum eksponowane są zdjęcia i dokumenty z lat 1945-1947, wystawa fotograficzna R. Eysmontta, prezentująca Trzebnicę z początku XX w., grafiki trzebnickie z XVIII i XIX w., kopie dokumentów i pieczęci średniowiecznych, m.in. Księżnej Jadwigi, książąt śląskich, klasztoru trzebnickiego, pierwsze pieczęcie miasta Trzebnicy i biskupów wrocławskich.
Zbiory zostały wzbogacone o dokumentację odkryć prof. Jana Burdukiewicza. Na terenie Winnej Góry (Kociej Góry) przebywała ok. 500 000 lat temu grupa zbieracko–myśliwska (homo erectus). Wykopaliska archeologiczne w Trzebnicy świadczą o tym, że są to najstarsze ślady pobytu człowieka na ziemiach polskich.
Eksponowane są też zabytki wypożyczone z Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu: przedmioty znalezione na tych terenach z okresu średniowiecza i najnowsze znaleziska z terenu miasta, m. in. manierki pielgrzymie z XIII w, z którymi pielgrzymi udawali się do grobu św. Jadwigi.
Na wystawie można zobaczyć plany miasta, panoramę Trzebnicy z Kociej Góry (Winnej Góry), planszę dotyczącą fundatorów bazyliki i klasztoru trzebnickiego – św. Jadwigę i Henryka Brodatego, można zapoznać się z najważniejszymi datami z historii miasta oraz zobaczyć stare pocztówki z początku XX w.

 

 

kontakt:

tel.: 697 060 248 ; 071 387 49 29

e-mail : muzeum@ziemiatrzebnicka.pl

otwarte we wtorki, czwartki i soboty w godzinach od 12:00 do 16:00

Wersja XML